Pojištění léčebných výloh od ČSOB

Pojištění léčby v zahraničí

Nezbytnou součástí cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. Léčba v zahraničí bývá často velmi nákladná a nepojištěný cestovatel by se tak mohl dostat do velmi nepříjemných problémů z důvodu nedostatku finančních prostředků na nutnou léčbu.

Pojištění léčebných výloh se vztahuje na

 • lékařské ošetření
 • pobyt a hospitalizaci v nemocnici
 • léky předepsané lékařem v souvislosti s lékařským ošetřením
 • přepravu do nejbližšího zdravotnického střediska a zpět do místa aktuálního pobytu
 • repatriaci, převoz pojištěného do České republiky, který nemůže ze zdravotních důvodů využít plánovaný způsob přepravy
 • převoz tělesných ostatků pojištěného v případě úmrtí do České republiky
 • pohřeb nebo kremaci v místě úmrtí, pokud daná země neumožňuje převoz tělesných ostatků
 • přivolání opatrovníka

Výjimky

Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout

 • o způsobu repatriace
 • o nároku na přivolání opatrovníka
 • o náhradě za převoz tělesných ostatků osoby, která není státním příslušníkem České republiky

Pojistitel nepovažuje za léky

 • výživné, posilující ani vitamínové preparáty
 • prostředky používané preventivně a návykově
 • kosmetické přípravky, i když jsou předepsány lékařem a obsahují léčivé látky

Online kalkulačka pojištění


Cestovní pojištění ČSOB

Cestovní pojištění ČSOB

Cestovní pojištění do zahraničí Online cestovní pojištění do zahraničí nabízí jistotu plnohodnotné zdravotní péče na cestách. Zahraniční cestovní pojištění minimalizuje rizika plynoucí z nepříjemných událostí při soukromých i pracovních pobytech v cizině. Dovolená vám tak přinese více radosti i odpočinku, služební ...Více »