Pojištění odpovědnosti od ČSOB

Pojištění škod způsobených třetí osobě během cestování

Nezbytnou součástí cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. K tomuto pojištění doporučujeme připojistění odpovědnosti – pojištění škod způsobených třetí osobě během cestování.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění se vztahuje na škodu způsobenou třetí osobě během cestování, a to

  • na zdraví
  • usmrcením
  • na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou

Pojištění kompenzuje také

  • úhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči třetí osoby

Online kalkulačka pojištění


Cestovní pojištění ČSOB

Cestovní pojištění ČSOB

Cestovní pojištění do zahraničí Online cestovní pojištění do zahraničí nabízí jistotu plnohodnotné zdravotní péče na cestách. Zahraniční cestovní pojištění minimalizuje rizika plynoucí z nepříjemných událostí při soukromých i pracovních pobytech v cizině. Dovolená vám tak přinese více radosti i odpočinku, služební ...Více »