Pojištění zavazadel od ČSOB

Kompenzace náhlého a náhodného poškození nebo zničení zavazadel

Nezbytnou součástí cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. K tomuto pojištění doporučujeme připojistění zavazadel – kompenzaci náhlého a náhodného poškození nebo zničení zavazadel.

Pojištění zavazadel zahrnuje

Pojištění zahrnuje případy náhlého a náhodného poškození nebo zničení předmětu pojištění:

 • požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla, jeho části nebo nákladu
 • záplavou, povodní
 • vichřicí, krupobitím
 • pádem stromů nebo stožárů
 • zemětřesením
 • sesuvem půdy nebo laviny
 • zřícením skal nebo zeminy
 • vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí
 • odcizením – krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením
 • nárazem vozidla
 • kouřem, nadzvukovou vlnou
 • havárií dopravního prostředku

Online kalkulačka pojištění


Cestovní pojištění ČSOB

Cestovní pojištění ČSOB

Cestovní pojištění do zahraničí Online cestovní pojištění do zahraničí nabízí jistotu plnohodnotné zdravotní péče na cestách. Zahraniční cestovní pojištění minimalizuje rizika plynoucí z nepříjemných událostí při soukromých i pracovních pobytech v cizině. Dovolená vám tak přinese více radosti i odpočinku, služební ...Více »