Úrazové pojištění od ČSOB

Kompenzace následků úrazu

Nezbytnou součástí cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. K tomuto pojištění doporučujeme připojistění úrazu – kompenzaci následků úrazu.

Úrazové pojištění zahrnuje kompenzaci

  • úmrtí následkem úrazu
  • trvalých následků následkem úrazu
  • nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu formou denního odškodného
  • jednorázové odškodné v případě hospitalizace 2 000,- Kč

Rozsah pojistného plnění je určen pojistnou smlouvou a je omezen horní hranicí.

Online kalkulačka pojištění


Cestovní pojištění ČSOB

Cestovní pojištění ČSOB

Cestovní pojištění do zahraničí Online cestovní pojištění do zahraničí nabízí jistotu plnohodnotné zdravotní péče na cestách. Zahraniční cestovní pojištění minimalizuje rizika plynoucí z nepříjemných událostí při soukromých i pracovních pobytech v cizině. Dovolená vám tak přinese více radosti i odpočinku, služební ...Více »